Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Strona główna

 

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Al.Wojska Polskiego 12 B
83-200 Starogard Gdański

tel./ fax: 58 56 001 30

email: sekretariat@dpsstarogard.pl

 


NIP 592-163-70-19    REGON 190062456

 


 

Starogard Gdański 09.01.2023 r.

Informacja o zmianie numerów kont bankowych

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12B informuje, iż z dniem 01.01.2023 roku uległy zmianie numery naszych kont bankowych:

DOCHODY: 74 1160 2202 0000 0005 4913 1992

DEPOZYT: 97 1160 2202 0000 0005 4913 2160

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Katarzyna Szczodrowska

 

 


Starogard Gdański 15.07.2021 r.

Powiat Starogardzki - Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19". Dofinansowanie projektu: 15982,58 zł

 

 


Starogard Gdański 04.05.2021 r.

Województwo Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomorskie pomaga". Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym. Dofinansowanie projektu z UE: 13051771,88 zł

 

 

 

Realizacja projektu „Pomorskie pomaga”


 

Cel projektu: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efekt projektu: zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203 

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał Grant, którego celem jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

W ramach Grantu Powiat Starogardzki zawnioskował o realizację następujących form wsparcia:

  1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS na okres pięciu miesięcy,
  2. Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania
  3. Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie).


 

Otrzymane dofinansowanie: 206 300,00 zł.

 

 

 


Starogard Gdański 30.11.2020 r.

POWIAT STAROGARDZKI - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19". Dofinansowanie projektu: 23986,78 zł

 


Starogard Gdański 13.10.2020 r.

 

Realizacja Grantu w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203 

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał Grant, którego celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 27 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, którego organem prowadzącym jest Powiat Starogardzki. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 3-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna kwota Grantu wynosi 117 450,00 zł.

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Województwo Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomorskie pomaga". Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym. Dofinansowanie projektu z UE: 13051771,88 zł

 


Starogard Gdański 11.08.2020 r.

 

Komunikat nr 4 z dnia 10.08.2020 roku DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM w sprawie wstrzymania odwiedzin, wyjazdów i wyjść mieszkańców od dnia 10.08.2020 roku do odwołania

 

Do pobrania:

Pełna treść komunikatu z dnia 10.08.2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: komunikat11082020.pdf
Opis: Komunikat 11082020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-11 09:24:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Puckowski Waldemar
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Starogard Gdański 22.07.2020 r.

 

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

 

W związku z rekomendacjami płynącymi z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wydał Zarządzenie w spawie wprowadzenia Procedury odwiedzin w czasie panującej epidemii.

 

Do pobrania:

Pełna treść zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stariogardzie Gdańskim Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZĄDZENIE Nr 8 2020 i procedura odwiedziny.pdf
Opis: Pełna treść zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stariogardzie Gdańskim
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-22 12:17:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Puckowski Waldemar
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Projekt "Pomorskie S.O.S."

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S."  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. 

Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. "Pomorskie S.O.S." Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych. Dofinansowanie projektu z UE: 8342687,35 zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane są granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 9 814 926,29 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 342 687,35 

W ramach powyższego projektu „Pomorskie S.O.S” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 3 granty, których celem jest realizacja wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku).

W ramach projektu do każdego DPSu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne.

Otrzymane granty:

DPS Starogard Gdański: 64 800,00 zł

DPS Rokocin: 103 200,00 zł

DPS Szpęgawsk: 256 800,00 zł

 

 


KOMUNIKAT  NR  1/2020 z dnia 11.03.2020 r.

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

w sprawie wstrzymania odwiedzin i wyjazdów mieszkańców od dnia 11.03.2020 r do odwołania.

 

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje o wstrzymaniu odwiedzin, wyjazdów i wyjść mieszkańców   od środy 11 marca 2020 r do odwołania.

Powyższa decyzja jest zgodna z celem ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 347) a także dobrem Mieszkańców Domu.

 

Do pobania:

Pełna treść komunikatu Szczegóły pliku
Nazwa: KOMUNIKAT11032020.pdf
Opis: Komunikat 11.03.2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-11 14:52:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Puckowski Waldemar
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

 

Budynek DPS Starogard Gdański

 

 

Dom Pomocy Społecznej czynny jest całą dobę.

Administracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Dom przeznaczony jest dla 55 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański .

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy   prosimy o kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: iod.annadudek@gmail.com , adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański lub prosimy o kontakt telefoniczny: 532-275-152.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej
  • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.),
  • Ustawa z dnia 19sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2439 ze. zm.),
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 poz. 1352) ,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.734 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku rodzinnego wywiadu środowiskowego  (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250),

 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na  Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej oraz by móc przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby . W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w wyżej wymienionych przepisach.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Domu Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański ,  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki  i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański ; zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

 

 


 

Dla słaboslyszących

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z DPS, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w DPS poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

 

wiadomości e-mail na adres:  dpsstokrotka@op.pl

faksu na numer: 58 56 001 30

 

INFORMACJA DUŻĄ CZCIONKĄ Szczegóły pliku
Nazwa: info_duza_czcionka.pdf
Opis: Informacja duża czcionką
Utworzono: 2016-04-20 12:56:18
Data dodania: 2016-04-20 12:56:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Puckowski Waldemar
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf